Its all good for Sens

Via: Ottawa Citizen

Last night, the Ottawa Senators got enough monkeys off their backs to make a Tarzan movie.